Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

Alphus Group

 • Posted on in  Leederville
 • 604
Specifications
Location 1:
Address:Leederville, Western Australia 6902
Mob:0424567910
Fax:0863117363
Description

Alphus Group

HOME LOANS  •  COMMERCIAL  •  DEVELOPMENTS

 • KHÔNG TÍNH TIỀN LỆ PHÍ VÀ GIẢM 0.8%+ CỦA TIỀN LỜI THẢ LỎNG NẾU MƯỢN TRÊN $250,000 (Terms & Conditions Apply, Limited Time Only)
 • XIN TỪ $3000 TỚI $10,000 CHO MUA HOẶC XÂY CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN (để dùng vào văn kiện, Limited time only)
 • CHUYÊN LO THỦ TỤC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN MUA NHÀ CỬA VÀ KINH DOANH TẠI ÚC.
 • MƯỢN TIỀN MUA XE (CAR LOAN)
 • VAY TIỀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN (PROPERTY DEVELOPMENT)
 • MUA NHÀ, XÂY NHÀ, MUA ĐẤT, ĐẦU TƯ
 • KINH DOANH : MỞ LUNCH BAR, LÒ BÁNH MÌ, SHOP TRÁI CÂY, SHOP THỰC PHẨM, MỞ FARM, V.V…
 • CẦN TIỀN SỬA SANG LẠI NHÀ CỬA, CƠ SỞ THƯƠNG MẠI.
 • BẢO HIỂM NHÀ CỬA, XE, NHÂN THỌ, V.V…
 • TÁI TÀI CHÁNH ĐỂ LẤY TIỀN LỜI THẤP.

Xin liên lạc:
Mark (Nhơn) Nguyễn
Mob: 0424 567 910 | Fax: (08) 6311 7363
Email: mark@alphusgroup.com.au
PO Box 89 Leederville, WA 6902

Anna Huỳnh
Mob: 0411 068 582 | Fax: (08) 6311 7363
Email: anna@alphusgroup.com.au
PO Box 89 Leederville, WA 6902

Attachments