Register Your Business

  • Map View
  • Street View
  • Directions

Business Approval Services

  • Posted on in  Perth
  • 612
Specifications
Location 1:
Address:Perth, Western Australia 6000
Mob:0430600405
Description

Business Approval Services

Chúng tôi chuyên đảm trách về: / We specialize in providing advice:

A.    Dịch vụ tư vấn- Approval services
Hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực- We provide advice to individuals, business owners in the following areas:

  • Xin giấy phép kinh doanh rượu của chính phủ, chuyển nhượng giấy phép kinh doanh rượu (Liquor Licence approval, Transfer Liquor Licence); 
  • Xin giấy phép kinh doanh liên quan đến thực phẩm (Food business application/approval);
  • Xin giấy phép về chuyển đổi mục đích sử dụng cho các cơ sở kinh doanh (Council submissions for change of use, development & planning application, building licence);
  • Xin giấy phép về xây dựng mái hiên (Planning and building application/approval);
  • Nhận tư vấn và lập kế hoạch xử lý rác thải cho các chung cư (Waste Management Plan).

B.    Vẽ, thiết kế đồ hoạ- Design and drawing
Chuyên nhận tư vấn, vẽ và thiết kế đồ hoạ cho mái hiên, trang trí cho nhà và cửa hàng.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các vấn đề của quý vị: 
Lin 0434 761 510 hoặc Mai 0430 600 405

Attachments