Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

CL Accountant

 • Posted on in  BASSENDEAN
 • 447
Specifications
Location 1:
Address:Suite 4/1, WEST ROAD, BASSENDEAN, Western Australia 6054
Tel:0861530581
Mob:0400552152
Fax:0861530581
Description

CL ACCOUNTANT
REGISTERED TAX AGENT

Public Practice Services | Tax Advice | Business Services | Bookkeeping Services

ĐẢM NHẬN MỌI DỊCH VỤ VỀ:

 • Khai thuế lợi tức cho doanh nghiệp và cá nhân.
 • Khai thuế GST 1 tháng, 3 tháng và nguyên năm.
 • Đăng ký GST, ABN, TFN cho cá nhân và doanh nghiệp.
 • Nhận giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại.
 • Cố vấn tài chánh, thương mại, thành lập công ty và đăng ký hành nghề.
 • Giúp coi sổ sách của shop và hồ sơ mà quí khách định mua.
 • Giúp đỡ và cố vấn về thuế vụ.

Xin vui lòng liên lạc : KIỀU LƯU (KIEU LUU)

Office: SUITE 4/2 WEST ROAD, BASSENDEAN WA 6054   
PO Box: 3136 BASSENDEAN DC WA 6942 

Tel/Fax: (08) 6153 0581 
Mob: 0400 552 152

Email : claccountant@optusnet.com.au www.claccountant.com.au

Attachments