Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

Corser & Corser Lawyers

 • Posted on in  Perth
 • 425
Specifications
Location 1:
Address: Level 4 IRWIN CHAMBERS, 16, IRWIN STREET, Perth, Western Australia 6000
Tel:0892150900
Mob:0405294992
Fax:0892189961
Description

CORSER & CORSER LAWYERS

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CORSER & CORSER

 • CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • DI CHÚC & CHỨNG THỰC
 • ĐÒI NỢ
 • KHẾ ƯỚC, HỢP ĐỒNG THUÊ, VÀ CÁC
 • CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI KHÁC
 • TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI
 • CỐ VẤN PHÁP LÝ TỔNG HỢP
 • PROPERTY SETTLEMENTS
 • WILLS & PROBATE
 • DEBT RECOVERY
 • CONTRACTS, LEASES AND OTHER
 • COMMERCIAL DOCUMENTS
 • COMMERCIAL DISPUTES
 • GENERAL LEGAL ADVICE

Nếu Quý Vị cần và muốn có một Luật Sư nói tiếng Việt, xin đừng ngần ngại hãy điện thoại cho Cô Kim Châu. Cô rất hân hạnh được gặp gỡ và cố vấn cho những vấn đề pháp lý cần thiết của Quý Vị. Cô Châu đã làm việc trong nhiều phạm vi pháp luật khác nhau và Cô có thể cố vấn để quý vị đạt được một kết quả tốt đẹp nhất cho những vấn đề pháp lý của mình dù là vấn đề lớn hay nhỏ. Cô Châu chuyên môn trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản và Cô đặc biệt bớt cho thân chủ người Việt 10% lệ phí chuyển nhượng..

Xin liên lạc Cô Kim Châu - Mob: 0405 294 992
Address: Level 4 Irwin Chambers, 16 Irwin Street (corner Hay Street), Perth WA 6000
Tel: (08) 9215 0900 - Fax: (08) 9218 9961 - Email: chau.huynh@corsers.com.au

Attachments