Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

Gordon Q.C.Du & Associates Pty

 • Posted on in  Mirrabooka
 • 614
Specifications
Location 1:
Address:3/9 , COBBLER PLACE,, Mirrabooka, Western Australia 6061
Tel:0893450499
Mob:0403300748
Fax:0893450469
Description

GORDON Q.C. DU & ASSOCIATES PTY LTD

VĂN PHÒNG  KHAI THUẾ & KẾ TOÁN

Tốt Nghiệp Đại Học Kế Toán Tây Úc
REGISTERED TAX AGENTS
Cựu Thành Viên Hội Kế Toán Úc Châu

CHUYÊN ĐẢM NHẬN:

 • Khai thuế lợi tức cho cá nhân và các cơ sở kinh doanh.
 • Cố vấn thương mại, thành lập công ty và đăng ký hành nghề.
 • Giúp kiểm tra sổ sách của shop mà Quý vị định mua.
 • Giải quyết các khó khăn về thuế vụ và GST và giải thích luật thuế mới nhất.
 • Giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại.
 • Đăng ky ABN / GST.
 • Đăng ký và thành lập công ty trong vòng một tiếng.
 • Khai thuế GST cho mỗi tháng hoặc 3 tháng.
 • Giúp mượn tiền mua nhà và shop.

Hơn 22 năm kinh nghiệm và phục vụ tận tâm.
Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi cho Cường (Gordon) hoặc Ngọc.

Attachments