Register Your Business

  • Map View
  • Street View
  • Directions

Khoi Vo

  • Posted on in  PERTH
  • 808
Specifications
Location 1:
Address:PERTH, Western Australia 6000
Mob:0409888827
Description

KHOI VO

1) CẤP BẰNG CHÍNH THỨC

  • Thợ Nails     Cert II – Cert III
  • Thợ Beauty  Cert III
  • Hair              Cert III – Cert IV

2) CẦN NGƯỜI FRANCHISE CHO NHỮNG

  • Tiệm Nails
  • Tiệm Sửa Điện Thoại

3) BẢO LÃNH HỢP TÁC LAO ĐỘNG

4) SPONSOR CHO DU HỌC SINH Ở LẠI THEO DIỆN VISA 457

Xin liên lạc: Khôi Võ - 0409 888 827
Email: khoivo65@gmail.com

Attachments