Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

TL & Accountancy

 • Posted on in  MORLEY
 • 397
Specifications
Location 1:
Address:9, BOYLE PLACE, MORLEY, Western Australia 6062
Tel:0892754745
Mob:0402918378
Fax:0892279015
Description

Văn Phòng Khai Thuế & Kế Toán TL ACCOUNTANCY
INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS
BUSINESS ADVISORS & REGISTERED TAX AGENT

 • Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ đến việc :
 • Khai thuế lợi tức cho cá nhân và các doanh nghiệp.
 • Khai thuế 1 tháng, 3 tháng và nguyên năm GST và đăng ký ABN / GST.
 • Giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại.
 • Cố vấn thương mại, thành lập công ty và đăng ký hành nghề.
 • Thành lập riêng sổ sách về tiền Hưu trí.
 • Giúp coi sổ sách của shop và hồ sơ mà quí vị định mua.
 • Cố vấn kế hoạch về thuế vụ.

Xin liên lạc LÊ THANH TIẾN

Attachments