Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

TTL & Associates

 • Posted on in  Perth
 • 390
Specifications
Location 1:
Address:220, BULWER Street, Perth, Western Australia 6000
Tel:0892279336
Fax:0892279015
Description

TTL & Associates
VĂN PHÒNG KẾ TOÁN UY TÍN CỦA CỘNG ĐỒNG LÊ THANH TIẾN

Chuyên đảm nhận mọi dịch vụ liên hệ đến việc:

 • Khai thuế lợi tức, thuế GST cho cá nhân, tổ hợp, hợp doanh và công ty.
 • Áp dụng kỹ thuật tối tân BankLink để giữ gìn sổ sách và báo cáo tài chánh định kỳ một cách chính xác, nhanh chóng và ít tốn kém.
 • Cố vấn về việc kế hoạch hoá tài chánh, quản lý và điều hành cơ sở kinh doanh.
 • Cố vấn về việc thành lập công ty, chọn lựa hình thức kinh doanh thích hợp hoàn cảnh gia đình.
 • Giải quyết các khó khăn liên quan đến thuế vụ và lương bổng công nhân.
 • Thành lập riêng sổ sách về tiền Hưu trí.
 • Hướng dẫn cách giữ gìn sổ sách theo yêu cầu của chính phủ.

Xin liên lạc LÊ THANH TIẾN

Attachments