Register Your Business

 • Map View
 • Street View
 • Directions

Tag Team Pest Control

 • Posted on in  PERTH
 • 447
Specifications
Location 1:
Address:PERTH, Western Australia 6000
Mob:0403288012
Description

Tag Team Pest Control

We specialize in:

 • The treatment of spiders, cockroach, rodents, termites, fleas, ants, bees, wasp and other pest for home, commercial or rental properties.
 • Chemical Termite Barriers to protect and reduce the chance of termites attacking your house.
 • Part A pre-treat and part B perimeter spray to soil before new house is built.
 • Termite & Timber Pest inspections to existing or before buying a house.
 • Licensed under health department and abide to Australian standards.

Đặc biệt chúng tôi chuyên trị và phòng ngừa các loại:

 • Nhện, gián, loài gặm nhấm, mối, bọ chét, kiến, ong, và nhiều loại khác cho nhà, hãng xưởng hay những nhà thuê.
 • Thuốc xử dụng với chất lượng tốt để bảo vệ và giảm sự tấn công của mối đến ngôi nhà.
 • Nhận xịt thuốc chống mối trước khi xây cất nhà.
 • Nhận kiểm tra cho những căn nhà trước khi mua.
 • Đúng tiêu chuẩn và thực hành những luật lệ yêu cầu của nước Úc.

Xin liên lạc Khiêm.

Attachments